K aplikaci maleb a nátěrů používám vysokotlaké „Airless“ stříkací zařízení.
Pro velkoplošné broušení používám tzv. „žirafu“.
(Bruska z brusným kotoučem o průměru 22 cm připojená na vysavač.)

Pravidelně navštěvuji školení, pořádané výrobci materiálů.

V případě větší akce, spolupracuji s řemeslníky z oboru.
Tím jsem schopen splnit i velké zakázky.

Michal Tlučhoř
tel:776 056 887
email: tluchor@vymaluji.cz
Libčany 133
503 22
okr. Hradec Králové

Zapsán v živnostenském rejstříku, evid. úřad MM Hradec Králové